Vedrørende udstyr fra YouSee


Her er reglerne vedr. ejendomsret og ansvar for YouSee´s udstyr, så som TV-boks, mode, streamer mm.:

Kunden/medlemmet kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) YouSee´s udstyr, og må ikke foretage indgreb i disse.

Medlemmet er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på YouSee´s udstyr, som medlemmet - eller nogen som medlemmet har ansvar for – forvolder. For YouSee´s udstyr på adressen bærer medlemmet desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, fx brandskader, vandskader, lynnedslag som følge af overspændinger i nettet og direkte lynnedslag. Medlemmet skal godtgøre YouSee´s tab i de nævnte tilfælde.

Regningsspørgsmål, pakkeskift, flytning mm.

Kontakt Bogholderiet på 29 29 84 88
Hverdage mellem 9.00 og 15.00
Eller på bogholderi@banet.dk


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

BaNet

Rasmus Rask Vej 1
9700 Brønderslev
98 82 47 99
mail@banet.dk
CVR nummer 77 95 88 19
Kontonummer 9024 – 16 00 41 59 60
Kontoret har åbent hver torsdag 16.30 – 17.30

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00
Eller på dette link.

Support Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00